Organisatie

Heeft u vragen over het Sportgala, stuur dan een e-mail naar info@sportgalabreda.nl  of bel naar 06-44222387.

Bestuur

Dhr. C.B.M. (Cor) Nagtzaam

Voorzitter

Mw. G. (Gerda) Kruis-Beesems

Secretaris

Mw. M.C.M. (Melanie) Swinkels-Clocquet

Penningmeester

Dhr. E.A.J. (Edwin) van Oosten

Lid

Mw. D. (Danielle) von Stockhausen

Regisseur

Dhr. F. (Frank) Razenberg

Lid

Jury leden

Jacques Hendriks
Yadran Blanco
Addo Sprangers
Frank Timmers
Bob Bergkamp