Organisatie

Heeft u vragen over het Sportgala, stuur dan een e-mail naar info@sportgalabreda.nl  of bel naar 06-44222387.

Bestuur

Dhr. C.B.M. (Cor) Nagtzaam

Voorzitter

Mw. G. (Gerda) Kruis-Beesems

Secretaris

Mw. M.C.M. (Melanie) Swinkels-Clocquet

Penningmeester

Dhr. E.A.J. (Edwin) van Oosten

Lid

Vacature

Lid

Dhr. F. (Frank) Razenberg

Lid

Jury leden

Jacques Hendriks
Yadran Blanco
Addo Sprangers
Frank Timmers
Bob Bergkamp